PORTAL


2017

VIDEO & 35MM photography

RO
Trecerea spre interiorul nostru în care se regăsesc și se unifică arderea cu protecța și călăuzirea.Unificarea în interiorul nostru între ceea ce este jos pământesc, în ardere ,trecere, devenire, trecător și ceea ce este sus-divin, stabil, nemuritor reflectat în noi în Sinele fiecăruia dintre noi, călăuza noastră.

ENG
The passage towards our interior, in which we find and unite the burning with protection and guidance. Unification within us between what is below earth, burning, passing, becoming, and ephemeral and what is divine, stable, immortal reflected in us In the Self of each of us, our guidance.