TRACES, REPLACING
The action of moving an object and the consequences on it’s space 

2017

RO
Urme, Replasare – Delimitarea spațiului deja existent, reorganizararea obiectelor în spațiul găsit. Utilizarea unui ‚found-object’ într-un spațiu public.
MIșcarea este exprimată vizual printr-o acțiune în spațiul deja existent. Prin manipularea directă se schimbă semnificația obiectului, i se găsește un sens anume. Obiectul în sine devine un personaj.
Pornind dintr-o dorință de a personaliza și a-i găsi o utilizare non convențională obiectului neutilizat, în spațiul folosit ca o scenă. Obiectul în sine creează un spațiu menit utilizării.
Abstractizarea obiectului în spațiu, îi creează dinamism prin forma urmei desenate. Se creează nelimitarea în limitat. Spațiul ca descriere este nelimitat dar prin reorganizare și implicarea directă asupra lui, devine limitat. Proiectul dorește sublinierea nelimitării în limitat.
Se face o paralelă printre altele, cu inițiala acțiune de a folosi cretă pentru a desena sau însemna pe asfalt, în copilărie. Dorința infantilă pentru cunoașteres spațiului încojurător și curiozitatea explorării acestuia. Creta în sine este devenită un simbol al însemnării, ba mai mult decât atât, al delimitării. Replasarea obiectului (ex.: taburetul verde) și îngrădirea acestuia. Se lasă urma unei viitoare foste poziții în momentul desenării, se exprimă vizual efemeritatea. Prinderea efemerității într-o linie trasată de jur împrejur, o prindere dinamică. După ieșirea de pe așa-zisa scenă creată, linia rămâne deschisă, conferându-i obiectului șanse de acțiuni nelimitate. Se realizează prin dorința viscerală de explorare și captare a inefabilului. În cazul de față memoria unei acțiuni.
- Simina Oprescu & Andreea Vlăduț.

ENG
The delimitation of already existent space, the reorganizing of objects in the found space. The utilization of a “found-object” in a public space.
Movement is visually expressed through an action in an already existing space. By manipulating an object its purpose is changed, and a new one is found. The object itself becomes a character. The space becomes a stage, starting from the desire of personalizing and finding an unconventional purpose for the unused object. The object itself creates an usable space. The abstraction of the object in the certain space, creates dynamism through the form of the drawn shape. The idea of the unlimited is created inside the limited. Space through its description is unlimited but by reorganizing it, becomes limited. The project wishes to stress the idea of the unlimited inside the limited. A parallel is made, throughout others, with the simple action of chalk drawing on the pavement during childhood. The simple desire of knowing the surrounding space and the curiosity of exploring it. The chalk becomes a symbol of meaning, and furthermore of delimitation. The movement of an object (for example the green stool) and its enclosing. The trail of a future past position is created in the moment of the drawing, and transiency is expressed visually. The caption of transience in a line drawn all around, a dynamic caption. After existing the so called stage, the line remains open offering the object unlimited action possibilities. Its achieved through the visceral exploration desire and the caption of the ineffable. In this case the memory of an action.
Artists: Simina Oprescu & Andreea Vlăduț.TRACES


REPLACING